1) Cayma hakkı

  1. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, ondört güniçerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizinsözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dairbildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıylabildirilmesi yeterlidir.
  2. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkinsözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğersözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
  3. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusundatüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkıkonusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresininbittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkı konusundagerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, ondört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı gündenitibaren işlemeye başlar.
  4. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkçatüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğerpiyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onunkişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle gerigönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya sonkullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmışolması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına vebilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınlarınteslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerinifasına ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda anında ifa edilenhizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkinsözleşmeler. 

İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsalise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birliktegöndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürünbirim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenensipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Caymahakkı kullanılan ürünün iadesi masrafları ile birlikte alıcınınyükümlülüğündedir. 

2) Ayıplı Mal 

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanmakılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafındanbildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelikveya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacıbakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veyaortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplımal olarak kabul edilir.

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortayaçıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumada malınayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın ayıbı veya ayıbınniteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz. Tüketici bu durumda, bedel iadesini deiçeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıporanında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğuölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zararaneden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar,ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk,ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihindenitibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlıtaşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardandolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu taleplerzarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonraortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuruveya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;

* İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. 

* Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek:orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmışürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka birmüşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabuledilmemektedir. 

* İade etmek istediğiniz ürün ile birlikteorijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçegöndermeniz gerekmektedir. 

* İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplıise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da Yurtiçi KARGO ile gönderim yapmanız gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti sizeaittir. 

* Ürün seçiminde uyumsuzluk problemiyaşanabilecek ürünler için, mutlaka uyum konusunda teknik destek alarak siparişvermelisiniz.